O nás Pro dárce Pro dobrovolníky Kosovský deník Fotogalerie Odkazy
KOSOVO - nabídka pomoci dobrovolníkům

15.4.1999
Praha - (HESTIA)
V souvislosti se zapojením dobrovolníků do humanitárních akcí v Kosovu a následně i v ČR nabízí Hestia - Dobrovolnické centrum tyto formy pomoci:

1/ orientační zjištění psychické stability a motivace dobrovolníků
2/ podpůrnou psychologickou péči po návratu z akce
3/ psychoterapeutické skupiny pro dobrovolníky, pracující s uprchlíky
4/ individuální psychoterapii pro dobrovolníky s traumatickou zkušeností
Hestia má k dispozici tým cca 12 zkušených psychologů, kteří od roku 1994 participují na dlouhodobých kurzech a supervizích pro dobrovolníky i zaměstnance v pomáhajících profesích (z domovů pro seniory, mentálně a fyzicky postižené děti i dospělé, věznic, uprchlických táborů, různých typů poraden atd).
Do současné doby se našich kurzů zúčastnilo několik desítek sociálních pracovníků z celé ČR. Všichni byli v průběhu své práce ohroženi emoční zátěží, ze které často vyplývaly stressové poruchy, psychosomatické obtíže či syndrom vyhoření a stejnou zkušenost máme i s krátkodobě nasazenými dobrovolníky.
Samozřejmě, že nabízenou formu pomoci můžeme poskytnout i profesionálním zaměstnancům organizací, které se na humanitárních aktivitách podílejí.

PhDr. Olga Sozanská - ředitelka centra
PhDr. Jiří Tošner - koordinátor kurzů

Dobrovolnické centrum Praha,Prokopova 9, 130 00, Praha 3
ředitelka - tel/fax: (02) 627 50 55 ; kancelář- tel: (02) 2278 0909, 2278 1647 - l. 108; fax: (02) 2278 2185;
e-mail: hestia@ecn.cz
http://www.ecn.cz/hestia