O nás Pro dárce Pro dobrovolníky Kosovský deník Fotogalerie Odkazy
Kdo jsme?
Balkánská Slunečnice (Balkan Sunflowers) je mezinárodní projekt zaměřený na psychosociální a komunitní pomoc uprchlíkům, především dětem. Na tomto projektu spolupracuje několik organizací z celého světa. V České republice, zastřešuje tento projekt Mírové centrum ve spolupráci s Econnectem, YEE, Bohemia Corps a dalšími organizacemi.
Jak můžete pomoci?
Chcete-li tento projekt podpořit můžete se stát dobrovolníkem nebo poslat peníze na konto Balkánská Slunečnice - z peněz budou financovány cesty dobrovolníků do uprchlických táborů, nákup materiálu (sešity, psací potřeby, vlna, sportovní potřeby atd..) a jeho transport financovat náklady konkrétního dobrovolníka
Co je nového?
Tirana 14. července Ahojte vsichni! Slyste zpravy z Albanie! Priletli jsme na tiranske letistatko v sobotu 10.7. Nahnali nas, asi 150 cestujicich, do znacne male haly s jednou fungujici prepazkou, za niz slecna s podezrivavym pohledem kontrolovala viza a zapisovala cisla pasu. Stali jsme tam tak v silenem vedru asi hodinu.
Balkánská Slunečnice (Balkan Sunflowers) je mezinárodní projekt zaměřený na psychosociální a komunitní pomoc uprchlíkům, především dětem. Na tomto projektu spolupracuje několik organizací z celého světa. V České republice, zastřešuje tento projekt Mírové centrum ve spolupráci s Econnectem, YEE, Bohemia Corps a dalšími organizacemi.

Naším hlavním cílem je získávat dobrovolníky z celého světa, kteří odjedou na dobu nejméně tří týdnů do krizových oblastí a budou zde pracovat jak s uprchlíky, tak s místním obyvatelstvem.

Naší snahou je vrátit mezi uprchlíky pocit sounáležitosti. Stát se uprchlíkem je samo o sobě velice traumatické a my jsme bezmocní změnit to, co už se stalo. Uprchlíci však budou muset znova postavit svoji budoucnost. Tady můžeme pomoci.

Projekt působí v Albánii, Černé Hoře, Kosovu a v Makedonii.

Albánie
Válka však již skončila a většina uprchlíků se z Albánie vrátila zpět do Kosova. Spolu s nimi se přemístila i veškerá humanitární pomoc. Situace v Albánii je však minimálně stejně zoufalá jako v Kosovu. Být průměrným Albáncem znamená žít v podmínkách nepříliš vzdálených podmínkám uprchlického tábora. Jinými slovy, pomoc je potřebná v Albánii možná více než v Kosovu. Několik málo NGO se proto rozhodlo zůstat v Albánii alespoň s častí svého programu, jednou z nich jsou Balkánské slunečnice. Společně s IRC a CRS a za podpory UNICEF, pořádáme od konce července letní tábory pro zbytky kosovských dětí a i pro místní albánské děti. Tábory jsou v Elbassanu, Shkodre, Tiraně a Durreši. Jsou to denní tábory (děti přijdou ráno a odejdou večer). Náplní tábora jsou různé zájmové aktivity, sporty a hry. Stále hledáme schopné dobrovolníky pro tento program.

Makedonie - Shutka, Stenkovec
Shutka leží v sousedství Skopje, žije v ní hodně uprchlíků a také Rómů, kteří s návratem do Kosova nespěchají kvůli útokům ze stran Albánců.. Dobrovolníci organizují dětské aktivity a hodiny angličtiny v místním komunitním centru. Zajišťujeme technické zázemí pro pořádání počítačových kurzů. Spolupracujeme s místním Mládežnickým informačním centrem, které by chtělo organizovat interkulturální dílny pro mladé lidi. Z uprchlického tábora Stenkovec se stalo improvizované komunitní centrum pro děti, mládež a staré lidi.

Jak fungují dobrovolníci Balkánské Slunečnice?
Balkánská Slunečnice organizuje dobrovolníky, kteří si z větší části financují svůj pobyt sami (cestovní náklady, stravu a ubytování). Dobrovolníci pracují na základě individuálních dovedností a talentu a zajišťují si k tomu také vlastní materiál.

Dobrovolníci projdou dvěma tréninky, jedním ve své zemi, kde se jeątě mohou rozhodnout, zda chtějí do vybrané země odjet; druhý trénink je v cílové zemi, kterého se dobrovolníci účastní již v mezinárodních týmech, ve kterých budou pracovat.

Skupinky po 10 až 15 lidech pracují po dobu alespoň tří týdnů na aktuálních projektech. Naąe práce je zaměřená především na děti, přičemž doufáme, že naše iniciativa bude motivovat také jejich rodiče, popřípadě celou "novou komunitu". Zajišťujeme místa pro sociální aktivity, jako např. improvizované školy, dílny (malování, hudba, poezie, divadlo, hry pro nejmenší, aktivity pro dospívající) a kurzy (ruční práce, angličtina). Dále místa pro sporty, ale i náboženská setkání a diskusní a svépomocné kluby pro členy.

Jak dlouho ?
Projekt je dlouhodobý. Ze zkušeností z podobných exodů jako je tento na Balkáně víme, že problémy v zasažených regionech je třeba řešit dlouhou dobu. Čtyři roky po Daytonské dohodě, která ukončila konflikt mezi Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem, stále zůstávají statisíce lidí v uprchlických táborech. SunCokret, předchůdce Balkánské Slunečnice, v nich stále pracuje. Pracujeme tedy s uprchlíky, kteří zůstávají v uprchlických táborech v Albánii, Makedonii, Černé Hoře, a na obnově komunit v Kosovu.

Začátky projektu
V květnu 1999 přijeli do Albánie a Makedonie naąi první "hledači". Jejich úkolem bylo zjistit situaci v uprchlických táborech a v zemi vůbec, navštívili uprchlické tábory, ve kterých poté začali pracovat další dobrovolníci. Kontaktovali místní nevládní organizace. Dále zajistili místní kanceláře, místnosti pro tréninky pro dobrovolníky a Peace Hostel (ubytování pro dobrovolníky).

Momentálně funguje v Tiraně a Skopje Peace Hostel, kanceláře a tréninkové místnosti. První dva měsíce pracovali dobrovolníci v patnácti uprchlických táborech na území Albánie, a ve třech táborech v Makedonii. V květnu a v červnu, kdy se uprchlíci hromadně vraceli do Kosova jsme společně s IRC, CARE a UNICEFEM zajiąťovali tzv. WAY STATIONS, "odpočívadla", která byla rozmístěna podél silnic, po kterých se uprchlíci vraceli. Zde jsme zajišťovali místa pro odpočinek dětí a dávali dětem a jejich rodičům základní informace o minách, situaci v Kosovu a organizacích, na které se mohou v Kosovu obracet.

Proč mezinárodní projekt?
V době, kdy se nacionalismus dostal až k hranici absurdity, považujeme za vhodné pracovat mezinárodně. Uprchlíci mohou velice osobně pocítit, že k důstojnému životu není zapotřebí pouze příslušnost k národu. Mezi dobrovolníky na pomoc kosovským Albáncům pracují pod Balkánskou Slunečnicí i první Srbové…

Pojištění
Všichni registrovaní dobrovolníci Balkánské Slunečnice jsou zdravotně pojištěni u německé pojišťovny Winterthur.

Financování dobrovolníků
Jak již bylo řečeno, dobrovolníci si většinu nákladů platí sami. Pro účastníky z postkomunistických zemí jsou však náklady příliš vysoké, proto se snažíme pro ně získat finanční prostředky od místních a zahraničních nadací, sbírkami a individuálními dary.

Historie Balkánské Slunečnice
Činnost Balkánské Slunečnice začala výzvou Wama Kata, nizozemského mírového aktivisty, sociologa a otce tří dětí. Wam odcestovat v roce 1992 do Chorvatska a začal spolupracovat s organizací Protiválečná kampaň (Anti Ratna Kampanj, ARK). Během svého pobytu byl jedním ze zakládajících členů projektu zvaného ZaMir (pro mír). Tento projekt zajišťoval komunikaci (internetovou) mezi humanitárními, mírovými organizacemi a organizacemi na ochranu lidských práv, a také mezi grass-rootovými organizacemi a uprchlíky na vąech stranách konfliktu a také mezi nimi. Wam a jeho spolupracovníci vytvořili BBS systém (umožňoval kontakty mezi organizacemi a jednotlivci) v Záhřebu, Bělehradě, Sarajevu, Tuzle a Prištině.

Wam a ARK začali vyhledávat mezinárodní dobrovolníky pro práci v uprchlických táborech. Během roku pracovala organizace na 37 místech v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, na projektu pracovalo 4.000 dobrovolníků z celého světa a 60 placených zaměstnanců. Tato iniciativa se stala známou pod jménem SunCokret (slunečnice v chorvatštině) a podporovalo ji UNHCR. SunCokret stále existuje a podporuje novou iniciativu Balkánské Slunečnice.

KONTAKT:
Mírové centrum ČR,
jan.haverkamp@ecn.cz